Google+

Za dostop do “Baze znanja” ali “Prijave zahtevka za posredovanje” potrebujete uporabniško ime in geslo. V kolikor ste novi uporabnik, se brezplačno registrirajte.

Prijava


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Minimalna pokojninska osnova za januar in februar 2018


 


 


V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2018 določena v višini 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Ker še ni znana povprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2017, velja za izplačila v januarju in februarju osnova iz leta 2016. Ker je procent povprečne plače za leto 2018 (54%),  je za plače izplačane od 01.01.2018 do 28.02.2018  minimalna osnova za plačilo prispevkov 855,72€.

 

Ko bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS, se bo tudi spremenjena minimalna osnova za plačilo. Podatek bo znan marca 2018.

 


Objavljeno v: Baza znanja

Minimalna pokojninska osnova za leto 2017

 


 

V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2017 določena v višini 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Ker še ni znana povprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2016, velja za januar in februar osnova iz leta 2015. Ker procent povprečne plače za leto 2017 ostaja nespremenjen (52%), za januarske plače izplačane v februarju ostaja minimalna osnova za plačilo prispevkov nespremenjena in sicer 809,06€.

 

Ko bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS, se bo tudi spremenjena minimalna osnova za plačilo. Podatek bo znan marca 2017.

 

Podatek o minimalni pokojninski osnovi ne smemo mešati z podatkom o minimalni plači, ki za leto 2017 znaša 804,96€. Kot vidimo, je minimalna pokojninska osnova večja od minimalne plače. Zato imajo delodajalci  na voljo dve možnosti:Povečajo plačo do višine minimalne pokojninske osnove, in normalno obračunajo in plačajo prispevke
ali
Obračunajo plačo do višine minimalne plače in normalno obračunajo prispevke. Za razliko do minimalne osnove pa obračunajo zgolj prispevke

Objavljeno v: Baza znanja
Četrtek, 10 December 2015 09:50

Spremembe Zakona o minimalni plači

Spremembe Zakona o minimalni plači

 

 


 

 

V Uradnem listu 92/2015 z dne 4.12.2015 je objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A).

 

Po spremembi zakona, se v minimalno plačo ne vštevajo dodatki k plačam in sicer:
- dodatek za nočno delo
- dodatek za delo v nedeljo
- dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu

 

Kaj to pomeni?

 

Do sedaj so določena podjetja izplačevala svojim zaposlenim minimalno plačo, ne glede na to, ali so imeli delavnik v rednem delovnem času, ali pa so delali ponoči, v nedeljo ali praznike. Za tako delo se v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami obračunavajo posebni dodatki, ki se do sedaj niso obračunavali. Dosedanji zakon o minimalni plači je tako ureditev dovoljeval.

 

Sprememba zakona pa po novem zahteva obračun omenjenih dodatkov, kar pomeni, da bodo zaposleni lahko dobili plačo, ki bo lahko višja od minimalne.

 

Zakon stopi v veljavo z 19.12.2015 in velja za obračune po 01.01.2016.

Objavljeno v: Baza znanja

Do katerega zneska je mogoča izvršba na plačo
 

V Uradnem listu 54/2015 z dne 20.7.2015 je izšel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K).

 

Zakon spreminja omejitev izvršbe na osebne prejemke na višino 76% bruto minimalne plače. Trenutno veljavna minimalna plača je 790,73€. To pomeni, da mora dolžniku - fizični osebi pri izvršbi ostati 600,95€. Kolikšna je minimalna plača lahko pogledate na sledečem linku.

 

Opozarajmo vas, da v prejemke, katere vam lahko zarubijo pri obračunu plač (administrativne prepovedi), spadajo tudi ostala povračila stroškov v zvezi z delom. Najbolj pogosto so to prehrana med delom in prevoz na delo.

 

Sprememba zakona je začela veljati 4.8.2015


Objavljeno v: Baza znanja

Najnižja pokojninska osnova od 01.03.2015

 


 

Od 01.03.2015 velja nova minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost in sicer 800,93€. (Več o tem smo pisali v prejšnjem obvestilu)

 

V kolikor zaposlenim izplačujete minimalno plačo (za leto 2015 je to 790,73€), obračunate plačo tako, da do višine minimalne plače normalno obračunate prispevke. Za razliko do minimalne osnove za prispevke pa obračunate prispevke za razliko do minimalne osnove. Kateri so to prispevki lahko vidite tukaj.

 

Seveda, lahko se temu izognete tako, da namesto minimalne plače, plače izplačujete najmanj do višine 800,93 in normalno obračunate in plačate prispevke in davke.

Objavljeno v: Baza znanja

Kako bomo obračunavali plače zaposlenim, ki jim izplačujemo minimalno plačo po 01.01.2015

 

 


 

 

V velikem številu podjetij se zgodi, da zaposlenim obračunavajo plače v višini minimalne plače. V letu 2014 je to bila tudi minimalna osnova za plačilo prispevkov. Tudi v letu 2015 je znesek minimalne plače še vedno enak in sicer 789,15.

 

Vendar od 01.01.2015 se je v skladu z 410. členom ZPIZ-2, povečala minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost. In sicer od 01.01.2015 velja, da je najnižja osnova določena v višini 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Več o tem smo pisali tukaj

 

Po dodatnem pojasnilu FURS iz dne 24.12.2014, za januar in februar vzamemo osnovo v višini 52% PP 2013 in to je 792,05€. To velja tudi za plače iz preteklih obdobij, v kolikor so izplačane v letu 2015. Za izplačila od 01.03.2015 pa velja 52% PP 2014. Podatek bo na voljo marca 2015.

 

Delodajalci imajo na voljo dve možnosti:

 

Povečajo plačo do višine 792,05€, in normalno obračunajo in plačajo prispevke
ali
Obračunajo plačo do višine minimalne plače in normalno obračunajo prispevke. Za razliko do minimalne osnove pa obračunajo zgolj prispevke. Katere prispevke obračunate pri obračunu razlike do minimalne osnove vidite lahko tukaj

Objavljeno v: Baza znanja
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club