Google+

Za dostop do “Baze znanja” ali “Prijave zahtevka za posredovanje” potrebujete uporabniško ime in geslo. V kolikor ste novi uporabnik, se brezplačno registrirajte.

Prijava


 

tu smo da vam pomagamo in vas izobrazujemo

Potrebujete ponudbo? Pokličite na

phone_icon  01 5682 888 

Novice in aktualne zadeve

 

 Paypal račun in prijava na FURS


Vprašanje: Ali je potrebno prijaviti PayPal račun Finančni upravi RS glede na to, da je račun v tujini?

Več...


Priprava obrazcev M-4 za leto 2016


Tako kot vsako leto doslej, bo potrebno pripraviti poročilo o obračunanih in plačanih plačah in prispevkih za pokojninsko zavarovanje na obrazcu M-4. Letos to počnemo zadnjič.


Minimalna pokojninska osnova za mesec februar 2017


Minimalna pokojninska osnova za leto 2017


V skladu z 410. členom ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2017 določena v višini 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP).


Obvestilo o spremembi obračunskega obdobja DDV-o za leto 2017


Tako kot vsako leto, bo FURS spremenil davčna obdobja vsem zavezancem za DDV, ki se jim na podlagi obdavčljivega preometa spremeni davčno obdobje. Kdaj je najboljši čas za izplačilo 13. plačeKot vidimo, velja pogoj, da 13. plača ni obremenjena z dohodnino, v primeru da izplačilo ne presega 70% zadnje znane povprečne plače v Sloveniji. V osnovi je to plača v pred preteklem mesecu. Opažamo, da je marsikdo pohitel z izplačilom zdaj na začetku januarja. Vendar se lahko vprašamo, ali je to najbolj primeren čas za izplačilo?

Več..


Lestvica dohodnine za leto 2017


Olajšave pri dohodnini za leto 2017


Darila ob novem letu


Smo v veselem decembru in kot se spodobi, marsikdo razmišlja o darilih, ki jih bo dal svojim zaposlenim, njihovim družinskim članom in poslovnim partnerjem. Seveda je temeljno vprašanje, ali je to obdavčeno? Odgovor je odvisen od razmerja med darovalcem in obdarjencem. In pri darilih veljajo sledeča pravila:

Več...


Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2016


Sprememba roka za plačilo dohodnine in prispevkov pri obračunu plač po 01.01.2017


Stopnja davka iz dohodka pravnih oseb za leto 2017


V Uradnem listu RS št 68/16 z dne 4.11.2016 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N). V njem je objavljena nova stopnja davka, ki velja za leto 2017

Več...


Spremembe Zakona o dohodnini


V Uradnem listu 63/16 z dne 7.10.2016 je izšel “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini” (ZDoh-2R). Med ostalim prinaša spremembo pri obračunu božičnice

Več...

 


DDV pri uvozu po 01.07.2016

 

 Čeprav je minilo kar nekaj časa od uveljavitve spremembe Zakona o DDV, ugotavljamo da še vedno niso jasne vse posledice teh sprememb. Zato bomo v nadaljevanju povedali, kaj se je dejansko spremenilo po 01.07.2016.

Več...

 

Individualni REK obrazec in ure porodniške

 

Z 01.01.2016 moramo v okvirju individulanih REK obrazcev poročati tudi podatke, ki bo FURS posredoval na ZPIZ za potrebe ugotavljanja pokojninske osnove.

To pomeni, da je z 01.01. postalo zelo pomembno, da oddate REK obrazec vsak mesec. Drugače povedano, da redno izplačujete plače (in seveda plačate prispevke).

Več...

 

Kako bomo plačevali DDV iz ECL po 01.07.2016


Vsi, ki ste do sedaj uvažali blago zunaj EU veste, da je blago moralo najprej na carinjenje. Pri tem so vam obračunali carinske dajatve in DDV. V skladu z carinskimi predpisi, ste morali DDV tudi plačati. DDV ste sicer lahko odbijali, vendar šele v tistem davčnem obdobju, v katerem ste prejeli carinsko deklaracijo na kateri je obračunan DDV.

Več...


Minimalna pokojninska osnova za leto 2016


Minimalna pokojninska osnova za januar 2016


Po uveljavitvi “Pravilnika o določanju zavarovalne osnove” (Ur.l. 89/2013), se vsako leto določi nova minimalna pokojninska osnova, ki se mora uporabljati pri obračunu plač

Več...

Lestvica dohodnine za leto 2016


Olajšave pri dohodnini za leto 2016


Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2015


Spremembe Zakona o minimalni plači

 

V Uradnem listu 92/2015 z dne 4.12.2015 je objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A).

Po spremembi zakona, se v minimalno plačo ne vštevajo dodatki k plačam in sicer:

Več...

 

Vse kaj je potrebno vedeti o najemu nepremičnin

 

 Ali je potrebno pri najemu nepremičnin obračunati DDV?

 

Do katerega zneska je mogoča izvršba na plačo

 

Uradnem listu 54/2015 z dne 20.7.2015 je izšel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K).

 

Kako ravnati v primeru, ko odpove elektronska blagajna zaradi izpada elektrike ali interneta?

 

Vprašanje:
Imamo program za vodenje blagajniškega poslovanja, ki ustreza vsem pogojem, ki jih postavlja trenutna zakonodaja. Torej zagotavlja revizijsko sled. Se pa je zgodilo, da je izpadla internetna povezava, ki je nujna z delovanje našega programa. Kako moramo ravnati v takem primeru?
 

 

 

Priprava obrazcev M-4 za leto 2014


Tako kot vsako leto doslej, bo  potrebno pripraviti poročilo o obračunanih in plačanih plačah in prispevkih za pokojninsko zavarovanje. To storimo na obrazcu M 4/8 do 30.4. za preteklo leto. Od leta 2008, te podatke dostavljamo na ZPIZ v elektronski obliki. 

 Več...

 

Najnižja pokojninska osnova od 01.03.2015

 

Kako bomo obračunavali plače zaposlenim, ki jim izplačujemo minimalno plačo po 01.01.2015


V velikem številu podjetij se zgodi, da zaposlenim obračunavajo plače v višini minimalne plače. V letu 2014 je to bila tudi minimalna osnova za plačilo prispevkov. Tudi v letu 2015 je znesek minimalne plače še vedno enak in sicer 789,15. Vendar je minimalna osnova za plačilo prispevkov drugačna...

Več...


Lestvica dohodnine za leto 2015


Olajšave pri dohodnini za leto 2015


Darila otrokom za novo leto

 

Tako kot vsako leto, tudi letos je najbolj pogosto vprašanje, do katere vrednosti se lahko podarijo darila otrokom zaposlenih, ne da bi plačali davek.

Več...

 

Ali je lahko vinjeta priloga k potnemu nalogu

 

Že od leta 2008, ko smo vpeljali vinjete za vožnjo po avtocestah, se postavlja vprašanje. Ali lahko vinjeto priložimo k potnemu nalogu?

Več...

 

Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2014


Ne pozabite, da bomo tudi letos morali dostaviti podatke o vzdrževanih članih na eDavke. To bomo storili za tiste vzdrževane člane, katere smo že med letom upoštevali pri obračunu plač...

Več...


Kako je z davki v primeru odpisa blaga uničenega v poplavah in kako ravnamo v primeru poplavljenih arhivov dokumentov

 

Vprašanje: 
V preteklih poplavah smo imeli poplavljeno skladišče blaga. Blago je v glavnem uničeno ali pa neuporabno. Sedaj bi ga radi odpisali. Ali moramo pri tem obračunati DDV, glede na to, da uničenje presega uobičajen kalo?

Več...

 

Prodaja rabljenega avtomobila

 

Komercialist na službenih potovanjih uporablja svoj osebni avtomobil. Sedaj se je dogovoril z podjetjem, da podjetje od njega odkupi vozilo, ki ga bo še naprej uporabljal pri delu. Ali se od tega obračunava davek na motorna vozila (DMV) oz. DDV?

Več...

 

 

Nekaj o kompenzacijah, asignacijah in cesijah

 

Večkrat smo že od naših strank dobili sledeče vprašanje. Poslovni partner nam za poravnavo obveznosti ponuja asignacijo. Kaj naj naredimo, da bi bilo prav?

Več...

 


Priprava obrazcev M-4 za leto 2013 (03.04.2014)


Poročanje o potnih nalogih in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo po 01.04.2014 (02.04.2014)


Olajšave pri dohodnini za leto 2014  (02.01.2014)


Lestvica dohodnine za leto 2014 (02.01.2014)


Pasti izplačevanja avtorskih in delovršnih pogodb v letu 2014

 

 

Z 01.01.2014 začne veljati 18. člen ZPIZ-2, ki določa način zavarovanja oseb, ki na podlagi kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, v kolikor niso zavarovane na drugi podlagi.

Več... 


GURS je podaljšal rok za poročanje o najemnih pravnih razmerjih v ETNDne 12.12.2013 je GURS na svoji spletni strani objavil da podaljšuje rok za poročanje o najemnih pravnih rezmerjih v ETN. Najemodajalci fizične osebe, ki oddajajo poročila preko obrazcev, lahko oddajo poročilo do 15.01.2014. Fizične in Pravne osebe, ki oddajajo poročilo preko spletne aplikacije, pa do 01.03.2014

Več...


Kako bomo obračunavali prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po 01.02.2014Tabela prispevkov in davkov za posamezne vrste izplačil (avtorske, podjemne, poslovodske pogodbe in pod.). V tabeli najdete tudi transakcijske račune prispevkov, sklice in stopnje. 

Več...


Pojasnilo v zvezi z spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposlenih oseb


Zavarovani ste po osnovi 040. Od katere osnove obračunavate prispevke, v kolikor niste dobili odločbo o odmeri dohodnine?Poslovodne osebe, ki so zavarovane po osnovi 040 in 112, in same plačujejo prispevke za socialno zavarovanje, morajo vsako leto na novo določiti osnovo za obračun prispevkov. Kaj storimo v primeru da odmere dohodnine ni?

Več...


- Najem osebnega avtomobila od fizične osebe in dohodnina


 Vprašanje:

Podjetje bi najelo osebni avtomobil od fizične osebe. Ali se od tega plačuje dohodnina?

Več...


- Nakup rabljenega blaga in dohodnina

 

Vprašanje:
Od fizične osebe želimo odkupiti blago, ki bi ga prodajali v svoji trgovini. Ali je potrebno obračunati dohodnino ali ne?

Več...


Stopnja davka od dohodka pravnih oseb za leto 2013 in dalje


Začasno ali občasno delo upokojencev
 

V Uradnem listu 21/13 za dne 13.03.2013 je objavljen “Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A)”. Z določbami tega zakona je omogočeno začasno ali občasno delo upokojencev (27.a člen). Novela zakona je začela veljati z 01.07.2013.
Več...
 

Kakšne so preračunane stopnje DDV po 01.07.2013 


DDV v bremepisih in dobropisih po 01.07.2013 


Vprašanje: Pred konec leta bomo kupcem odobrili količinske popuste, ki se nanašajo na dobave za celotno leto 2013. Katero stopnjo davka bomo uporabili?


Vprašanje: Po 01.07.2013  smo izstavili dobropis za blago, ki smo ga dobavili pred 30.06.2013. po kateri stopnji obračunamo DDV?

Več...


- Izplačilo nadomestil bolniške v breme ZZZS neposredno delavcu - kdaj lahko to naredimo in kako?

 

- Kdo in kdaj lahko vloži zahtevo za neposredno plačilo boleznine na TRR delavca?
- Kdaj lahko vložimo zahtevo?
- Kaj je potrebno predložiti ZZZS?
- V kakšni višini ZZZS izplača nadomestilo delavcu?

Več...


- Oddajate nepremičnino v najem - od 01.07.2013 morate o tem poročati v ETN


Obveščamo vas da od 01.07.2013 morate obvezno poročati o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin (ETN).

Več...


- Sprememba stopenj DDV od 01.07.2013 tudi uradno


Dne 29.5.2013 je izšel Uradni list št. 46/2013, ki vsebuje Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIRPS1314-a).


V 10. členu tega zakona so določene nove stopnje davka na dodano vrednost...

Več...


- Kaj po 01.01.2013 šteje v poškodbo pri delu

 

Vprašanje: Na poti na delo sem imel prometno nesrečo v kateri sem se poškodoval. Ali je res, da to ni več bolniška?

Več...


Kako bomo obračunavali najemnine in avtorske honorarje v letu 2013

 

Dopolnjeno z pojasnili DURS

Več...

 

- Ali podjetje ima lahko odprt TRR v tujini


V luči tekočih dogodkov na Cipru smo dobili več vprašanj v zvezi z odpiranjem transakcijskih računov podjetja v tujini (Avstrija, Nemčija, Švica). Predvsem je vprašanje, ali je to dovoljeno?

Več...


- Obvestilo DURS o popravku variabilnih delov priznanih obrestnih mer z dne 30.01.2013


- Kako bomo plačevali pokojninske in ostale socialne prispevke v letu 2013


Z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2 Ur.l. 96/2012) veljajo za obračun prispevkov za socialno varnost nova pravila. Da bi bila priznana pokojninska doba, morajo biti obračunani prispevki za socialno varnost najmanj v višini najnižje osnove. Znesek najnižje osnove se razlikuje glede na status zavarovanca. Najnižja osnova je določena glede na to, ali je zavezanec delavec v delovnem razmerju, samozaposlena oseba ali pa družbenik gospodarske družbe.

Več...


- Spremembe ZDDV v letu 2013, ki vplivajo na obračun DDV


V vsem pompu, ki spremlja novo zakonodajo, največkrat spregledamo eno od pomembnejših sprememb pri obračunu DDV. Namreč po svoji naravi ta sprememba lahko krepko poseže v obračune DDV in posledično na višino vaših plačil DDV.

Več...


- Kako bomo obračunavali najemnine in avtorske honorarje v letu 2013

 

Tabela obdavčitev raznih prejemkov, ki so obdavčeni za leto 2013. Upoštevani so tudi tisti prejemki od katerih se po novem obračunava prispevek za PIZ

Več...


- Sprememba kontnega plana za leto 2013

 

Tako kot skoraj vsako leto, nas “Slovenski inštitut za revizijo” “razveseli” z kakšno spremembo. Tudi letošnje leto ni nobena izjema, imamo novi kontni načrt, ki bo stopil v veljavo z 01.01.2013.

Več...

 

- Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2012

 

Ne pozabite, da bomo tudi letos morali dostaviti podatke o vzdrževanih članih na eDavke. To bomo storili za tiste vzdrževane člane, katere smo že med letom upoštevali pri obračunu plač. In sicer tako, da kreiramo datoteko VIRVDC.DAT.

 

- Kako preverimo ali ima naš dolžnik blokiran transakcijski račun

 

Tako kot je pomembno vedeti, ali je naš dolžnik v stečajnem postopku, je ravno tako pomembna informacija, ali ima blokirane transakcijske račune.


Kako to naredimo preberite v nadaljevanju.

Več...

 

- Kako preverimo ali je naš dolžnik v stečaju

 

 Vse težji pogoji poslovanja so pripeljali do tega, da moramo biti zelo pozorni s kom poslujemo. Namreč vse več podjetij je v raznih insolvenčnih postopkih, kot so prisilna poravnava ali stečaj.


V takšnih primerih (primeru stečaja), morate kot upnik, prijaviti vaše terjatve v stečajno maso. V nasprotnem primeru vaša terjatev preneha in ne bo nikoli poplačana. Zato je zelo pomembno, da pravočasno izveste, ali je stečajni postopek sprožen. Namreč čas za to imate 3 meseca od objave o začetku stečajnega postopka.

Vendar, kako ugotovite da je vaš dolžnik v stečaju?

Več...

 

- Kako določimo plačilni rok v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

 

Kot smo že pri Izvršnici opisali, je v Uradnem listu 57/12 objavljen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1). Glede določanja plačilnega roka, je novi zakon povzel že znane določbe predhodnega zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.l. 18/11). Ker določene točke bistveno posegajo v obstoječe poslovne vzorce, smo v nadaljevanju opisali pomembne točke predpisa.

Več...

 

- Kaj moramo vedeti o izvršnici

 

V Uradnem listu 57/12 je objavljen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki je zamenjal stari Zakon o preprečavanju zamud pri plačilih (Ur.l. 18/11). Čeprav zakon pokriva kar veliko področje, bomo trenutno opisali tisti del zakona, ki se nanaša na izvršnico.

 

Tukaj bo govora o popolnoma novi vrsti listine, ki jo najlažje definiramo kot križanca med akceptnim nalogom in pomanjkljivo menico. Je pa ena od pozitivnih strani, da so banke dolžnika, ki je izstavil izvršnico, dolžne preveriti vse transakcijske račune dolžnika in na podlagi raspoložljivih sredstev poravnati obveznost. Kako je s tem preberite v nadaljevanju.

Več...

  

- Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV


Pojasnilo DURS, št. 4230-320211/2011-02, 16. 6. 2012

 

- Kako ponovno postaneš mali davčni zavezanec?

 

Z nastopom recesije so se začele dogajati zadeve, na katere v preteklosti nismo nikdar pomislili. Ena od teh je, da zaradi recesije davčni zavezanci več ne dosegajo realizacije, ki je pogoj za obvezno vključitev v sistem DDV. Zato je padlo tudi prvo vprašanje, kako ponovno postaneš mali davčni zavezanec?

Več...

 

- Bolniška nad 30 dni - Tabela za obračun nadomestil 


Kako se obračunava bolniška nad 30 dni po 31.5.2012 po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.
Več...


Kateri so obvezni podatki na računu, ki ga izstavljate vašem kupcu

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj vpašanj, kaj vse mora vsebovati račun, ki ga izstavimo kupcu. Problem je, da v današnjem času nelikvidnosti, čedalje več podjetij išče raznorazne ugovore, da le ne bi bilo potrebno plačati računa. In očitno eden od njih je, da račun ne vsebuje vseh potrebnih podatkov. Zato bomo v nadaljevanju našteli obvezne sestavine računa.
Več... 

 

- Od 26.5.2012 lahko ponovno odbijamo  vstopni davek od neplačanih faktur

 

V Uradnem listu 38/12 je objavljen Zakon o spremembah zakona o DDV (ZDDV-1F). S tem zakonom je odpravljen 66.a člen zakona. To je tisti člen zakona, po katerem nismo smeli odševati DDV iz tistih prejetih računov, ki še niso poravnani.

Več...


- Uradna razlaga DURS, zakaj ne moremo pri  plačilu akontacij za leto 2012 uveljavljati nižjo stopnjo davka od dohodka pravnih oseb


- 10.5.2012 lahko plačate nižjo akontacijo davka iz dohodka pravnih oseb


Kot smo vam že sporočili, v Ur. l. 30/12 so bile objavljene spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Ena od sprememb, ki velja v letu 2012 je tudi sprememba stopnje davka od dohodka pravnih oseb. Za leto 2012 velja stopnja 18%. 


V skladu z 4. točko 371. člena Zakona o davčnem postopku (Ur.l.13/2011), lahko akontacijo davka preračunamo na stopnjo, ki velja za tekoče davčno obdobje. Več o tem smo že pisali in najdete na linku: http://www.convex.si/index.php/ddpo-baza-znanja/item/129 . 

 

Kako izračunamo novo vrednost akontacije lahko preberete tukaj- Sprememba olajšav pri obračunu davka iz dohodka pravnih oseb za leto 2012 in nova stopnja DDPO


V ur. l. 30/12 so bile objavljene spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Spremembe veljajo že za leto 2012.


Bistvene spremembe so:

- Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj znaša 100% od višine vlaganj. Do sedaj je bila ta olajšava 40%. 

- Investicijska olajšava se iz dosedanjih 30% dviga na 40%. Pri tem se črta vrednostna omejitev olajšave na 30.000,00€. 

- Obe olajšavi se medsebojno izključujeta.

- Ukinjajo se regijske olajšave. 

Več o tem...


Zniža se stopnja davka od dohodkov pravnih oseb iz dosedanjih 20% na 18% za leto 2012. Po tem se stopnja niža vsako leto za 1%, dokler v letu 2015 ne doseže stopnjo 15%.

Več o tem...Priprava obrazca M-4 za leto 2011

Tako kot vsako leto, tudi letos moramo pripraviti poročilo o obračunanih in izplačanih plačah za leto 2011 in oddati obrazec M-4 na ZPIZ. Kako to naredimo smo opisali v posebnem prispevku. Poleg tega lahko preberete tudi o posebnosti oddaje obrazcev za leto 2011. 

 

Od 31.03.2012 ponovno dovoljeni gotovinski računi do 420,00€

V Uradnem listu RS 24/12 izdanem dne 30.03.2012 je izšel  Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Po tem pravilniku je ponovno dovoljeno izplačilo gotovinskih računov do 420,00€. Poleg tega je dovoljen tudi odkup  kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in odpadkov do višine 125,00€

 

DURS - Poenostavitve e-knjigovodske kartice

Sprememba prikaza e-kartic na portalu e-Davki. Poenostavitev prikaza, spremembe pobotov in dobropisi za obresti. DURS odpravlja sedanjo nepregledno kartico.

 

DDV po plačani realizaciji

Ker se pojavlja veliko vprašanj na to temo, in poleg tega tudi veliko napačnih tolmačenj, vam podajamo sledeča pojasnila:


Pojasnila DURS v zvezi z plačevanjem na transakcijske račune

DURS je na svojih spletnih straneh objavil pojasnila v zvezi z nakazili plačil za dobavljeno blago in storitve na transakcijske račune. Poleg že znanih zadev, je tukaj par pojasnil, ki pojasnjujejo določene segmente poslovanja. Mi ne bomo razlagali vsega, ampak samo tiste postavke, ki so najbolj aktualne.

 

Letos bo DURS že drugič izdal odločbe o dohodnini na podlagi podatkov, ki smo jih dostavljali na REK obrazcih. Zato nam glede tega ne bo potrebno narediti ničesar. Seveda, razen v primeru v kolikor niste obračunavali PDPZ. V tem primeru, morate do 31.01.2012 na eDavke oddati podatke o obračunanem PDPZ (obrazec VIRPN2.DAT).
Ne glede na to pa morate  do 31.01.2012 svojim delavcem dostaviti podatke o izplačanih dohodkih za leto 2011.

 Obračun bonitete za uporabo službenega vozila v privatne namene

Delodajalec lahko zaposlenemu zagotovi službeno vozilo (osebni avto) za potrebe opravljanja dejavnosti in privatne namene. V primeru, ko zaposleni uporablja  vozilo za privatne namene, moramo obračunati boniteto.

 

 Nasveti v zvezi z gotovinskim plačevanjem

Sprememba Zakona o davčnem postopku, ki se nanaša na gotovinska plačila blag in stortiev (največ 50,00€, je povzročilo kar precejšnje razburjenje med podjetniki. Saj veste, tisto kar je do sedaj bilo enostavno, je postalo precej komplicirano.


Olajšave pri obračunu plač in lestvica dohodnine za leto 2012
V Uradnem listu 105/2011 je objavljen "Pravilnik o določitvi olajšav in lestvica dohodnine za leto 2012. Oglejte si tabelo olajšav in lestvico dohodnine.Kako pripravimo Datalab Pantehon za UPN naloge
Vse več je vprašanj, kako naj se nastavijo podatki v šifrantu partnerjev, da bi lahko pripravljali nakazila po shemi UPN obrazca. Datalab Pantheon to že omogoča (kot tudi kreiranje XML obrazca za izvoz nalogov namesto Tkdis.txt), vendar je potrebno pred tem prilagoditi določene nastavitve v šifrantu partnerjev.


Dostava podatkov o vzdrževanih članih za leto 2011

Ne pozabite, da bomo tudi letos morali dostaviti podatke o vzdrževanih članih na eDavke. To bomo storili za tiste vzdrževane člane, katere smo že med letom upoštevali pri obračunu plač. In sicer tako, da kreiramo datoteko VIRVDC.DAT.

Čeprav smo o tem že pisali v CPC 178 z dne 29.5.2011  (potrebno uporabniško ime in geslo), smo od tedaj prejeli kar nekaj dodatnih pojasnil zaradi katerih moramo dopolniti tedanji sestavek.  Najbolj pomembno je da vemo sledeče

 

Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
V Uradnem listu 101/11 je izšel “Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku”. Najbolj pomembna določba je, da bo po novem obvezno izplačilo osebnih prejemkov na transakcijske račune (razen pokojnin).

 

 


 

Prebrano: 10503 krat
Live chat
prijava_zahtevka_za_posredovanje
baza_znanja
convex_privilege_club